Su Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri


Su Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri

Havuz Analiz Hizmetleri

Havuz sularının etkin bir şekilde dezenfekte edilebilmesi için birçok paremetrenin kontrolü ve takibi gerekir. Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, havuzunuzda Serbest Klor, Bağlı Klor, Ph, Siyanürik Asit, Amonyum, Nitrit, Nitrat, Bakır, Aliminyum, Toplam Alkalinite, Renk, Bulanıklılık değerlerinin belirli değerlerde olması gerekir.

Havuz suları haricinde içme suyu, atık sular, endüstriyel proses sularının analizlarini de yapmaktyız.

Analizini yaptığımız kimyasallar

Alkalinite-m (toplam) ,  Alkalinite-p,  Amonyak,  Bor,  Brom,  Kalsiyum Sertliği ,  Klorür,  Klor, Klor Dioksit,  COD (koi),  Bakır,  Siyanür,  Cyanuric Asit,  DEHA,  Florür,  HAZEN,  Hidrasin,  Hyrogen Peroksit,  İyot,  Demir,  Langelier Su Dengesi Endeksi,  Mangan,  Molıbdat,  Mocochloramine,  Nitrat,  Nitrit,  Aktif Oksijen, Çözünmüş Oksijen, Ozon, PH, Biguanid,  Fosfat, Potasyum, Silika,Sülfat, Sülfit, Askıda Katı Madde,  Toplam Sertlik, Toplam Azot,  Bulanıklılık  (zayıflatılmış radyasyon yöntemi),  Üre,  Çinko.

info@dengehavuz.com

Tel&Fax +90252 613 1115

GSM 543 4388778

İbrahim Gül Cad. No:31/A Fethiye-MUĞLA