HAVUZ GÜVENLİĞİ KAÇAK AKIM RÖLELERİ


YÜZME HAVUZLARINDA KAÇAK AKIM RÖLESİ KULLANIMI

 

Kaçak akım röleleri can güvenliği açısından en önemli araçlardan biridir. Herhangi bir elektrik ünitesinde kaçak olması durumunda elektriği keserler. Bu ünitelerin sağlıklı çalışabilmesi için iyi bir topraklama hattına ihtiyaç vardır. İnsan vücudundan sadece 30 mili amperlik bir akım geçmesi durumunda bile hayati tehlike söz konusudur. 220V akıma kapılan bir insanın vücudundan geçen akım yaklaşık 130 mili amperdir.

Neden Kaçak akım koruma rölesi

Elektrik hatası oluştuğunda, insan vücudu toprağa dönmek için bir yol arayan elektrik akımına iletken
vazifesi görür. Akımın vücuttan geçişi ile meydana gelen tehlikenin büyüklüğü aşağıdaki etkenlere
bağlıdır.
· Gerilim
· Vücudun elektrik direnci
· Akımın değeri ve frekansı
· Akımın geçiş süresi
· Akımın vücutta izlediği yol
· Yas

 

amper değerleri
Bir insanın elektriğe karsı gösterdiği direnç yukarıdaki koşulların değişmesi durumunda 700 ila 6.100
ohm arası değişir. Hesaplamalarda ortalama olarak bir insanın direnci 1.666 ohm alınır. Bu insan
vücudundan geçecek olan akım değeri;
I = V/R formülünden;
50V için I = 30mA
230V için I = 138mA olarak hesaplanır.
IEC 60479-1 standardına göre insan hayatı için kritik akım esigi 30mA olarak belirlenmiştir.
Elektrik akımının insan vücudundaki etkileri aşağıdaki cetvelde belirtilmiştir.

30mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi insan hayatını korumaya yönelik kullanılır.
300mA hassasiyetindeki kaçak akım koruma rölesi büyük ölçüdeki bir yalıtım hatasının oluşturduğu yangın riskini engellemeye yönelik kullanılır. Burada yapılan hatalardan biri, bağlanan röle sürekli elektriği kesmesin mantığıyla 300 mA hassasiyette röle bağlamaktır. Bu röle kaçak akım 300mA ve üzerinde olduğu durumlarda devreye gireceğinden bir insanın akıma kapılması durumunda akımı kesmeyeceğinden hayatı tehlikeye girecektir.